Hala 560 m2

pronajato na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce


Další fotografie ZDE

Popis

Technické parametry

Konstrukce: plechová dvouplášťová přístavba k hlavní hale,
Přepaženo na kancelář a sklad
Střecha: Sedlová střecha se sklonem 12,5%, vlnitý plech pozinkovaný,
ocelové krove; zateplená 50 % délky střechy (ca 25 m) skleněná
vlna-rohož 8 cm; vlnitý plech-pohled; nosná ocelová konstrukce
Stěny: Zateplené stěny 8 cm, skleněná vlna na poloviční délce ca 25 m, fasáda
– pozinkovaný plech bez úpravy
Podlahy: cementový potěr 3 cm, betonová mazanina 8 cm, 1x IPA,
betonová mazanina 8 cm
Dveře: 360 x 350 cm; 60x 200 cm
Výška: 7 m
Vytápění: dálkové z plynové kotelny, vytápí se pouze 1/3 haly
El. energie: 220/380V

Novinky