Hala 382 m2

pronajato na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce


Další fotografie ZDE

Popis

Technické parametry

Konstrukce: plechová dvouplášťová hala se štítovou střechou,
prosvětlena okny podél celého obvodu haly
Střecha: se sedlovou střechou se sklonem 15%,vlnitý plech pozinkovaný,
ocelové krokve, skleněná vlna – rohož 5 cm, vlnitý plech-pohled;
nosná ocelová konstrukce
Obvodové stěny : zateplené stěny 8 cm, skleněná vlna, povrch fasády-pozinkovaný
plech bez úpravy
Podlahy: cementový potěr 3 cm, betonová mazanina 8 cm, 1x IPA,
betonová mazanina 8cm
Okna: 300/200/215 cm
Dveře: 395×330 cm
Výška stěn do stropu: 5,2 m
Výška špičky stropu: 7 m
Vytápění: dálkové z plynové kotelny
El.energie: 220/380V

Novinky